CSM Graf Polska 

Zadzwoń: +48 668 325 800 

 Napisz do nas: info@csmgraf.pl

Literatura i studia naukowe

Nowa książka dr L. Szalay: Patologia Szyjki Macicy, Kolposkopia, Cytologia.

Nowe badania potwierdzają:

Konwencjonalny test metodą Pap-Test wykonywany Szlay Cyto-Szpatułką zapewnia rzetelne rezultaty poprzez pobranie odpowiedniej ilości materiału komórkowego ze wszystkich sfer szyjki macicy. Zmniejsza to ryzyko otrzymywania nieprawdziwych wyników wymazów.
 1. Liquid Compared With Conventional Cervical Cytology. A Systematic Review and Meta-analysis.
  (Porównanie Cytologii Konwencjonalnej i Cytologii Opartej na Analizie Płynu. Najnowsze Badania i Analizy.)
  Marc Arbyn, MD, MSc, Christine Bergeron, MD, PhD, Paul Klinkhamer, MD, Pierre Martin-Hirsch, MD, PhD, Albertus G. Siebers, MSc, and Johan Bulten, MD, PhD. OBSTETRICS & GYNECOLOGY VOL. 111, NO. 1, STYCZEŃ 2008
  Pobierz plik (pdf; 425 kB)
 2. Evidence-Based Medicine Versus Liquid-Based Cytology
 3. Trials That Matter: Liquid-Based Cervical Cytology: Disadvantages Seem to Outweigh Advantages
  (Próba Porównania: Cytologia Oparta na Płynie. Przewaga Wad nad Zaletami.)
  668 2007 American College of Physicians
  Pobierz plik (pdf; 70 kB)
 4. Dr. Sawaya:
  Evidence-Based Medicine Versus Liquid-Based Cytology
  (Dowody Medyczne kontra Cytologia oparta na Płynie.)
  OBSTETRICS & GYNECOLOGY VOL. 111, NO. 1, STYCZEŃ 2008
  Pobierz plik (pdf; 90 kB)
 5. Lancet 2006; 367: 122-32:
  Effect of study design and quality on unsatisfactory rates,cytology classifications, and accuracy in liquid-based versus conventional cervical cytology: a systematic review
  (Wyniki Studiów Opartych na Niezadowoleniu z Jakości Pobranego Wymazu.
  Porównanie Jakości Pobranego Wymazu Metodą Konwencjonalną i Metodą Opartą na Analizie Płynu. Najnowsze Badania.
  )
  Elizabeth Davey, Alexandra Barratt, Les Irwig, Siew F Chan, Petra Macaskill, Patricia Mannes, A Marion Saville
  Pobierz plik (pdf; 280 kB)
 6. Jörg Obwegeser, Volker Schneider,
  Thin-layer cervical cytology: a new meta-analysis
  (Cienka Warstwa Patologii Szyjki Macicy. Najnowsze Badania.)
  Pobierz plik (pdf; 50 kB)
 7. J.H. Obwegeser, M.D.,
  Does liquid-based technology really improve detection of cervical neoplasia?
  (Czy Analiza Oparta na Płynie Rzeczywiście Zwiększa Wykrycie Powstawania Nowotworu Raka Szyjki Macicy?),
  Acta Cytologica 2001/709 www.acta-cytol.com
  Pobierz plik (pdf; 830 kB)
 8. J.H. Obwegeser,
  Was leistet die Dünnschicht-Zytologie wirklich? Erfahrungen aus einem Grosslabor in der Schweiz,
  Frauenarzt 44(2003)

Szalay Cyto-szpatułka spełnia wszystkie wymagania jakości pobranego wymazu.

 1. L. Szalay, M.D.,
  Motivation for the development of the SZALAY CYTO-SPATULA
  (Motywy Opracowania Szalay Cyto-szpatułki)
  Czytaj więcej...
 2. J. Jenny, M.D. 1995,
  GYNÄKOZYTOLOGIE, Einführung in die gynäkologische Zytodiagnostik
 3. Rea Rammou-Kinia, M.D.,
  Comparison of Spatula and Nonspatula methods for cervical sampling
  (Porównanie Szpatułki z Innymi Narzędziami do Wykrywania Raka Szyjki Macicy),
  Acta Cytologica 1991/35 www.acta-cytol.com
  Pobierz plik (pdf; 212 kB)
 4. Angelika Edtstadler, Zytotechnikerin, AKH Linz, Institut für Pathologie Abteilung Cytologie 1998,
  Qualitätssichernde Massnahmen in der gynäkologischen Cytologie
  (Kryteria Jakości Standartów w Cytologii Ginekologicznej)
  Pobierz plik (pdf; 26 kB)
 5. Special Issue on Cervicovaginal Cytopathology in Honor of George L. Wied on His 70th Birthday
  VOL. 35 January-February 1991 of Acta Cytologica

Zalety Szalay Cyto-szpatułki są obszernie udokumentowane.

 1. L. Szalay, M.D., CYTOLOGY OF THE UTERINE,
  Ta książka zawiera więcej niż 700 kolorowych ilustracji Pap test.
 2. M. Hilgarth M.D., L. Szalay M.D., GYNÄKOLOGISCHE ZYTODIAGNOSTIK,
  Kolorowy atlas z 400 ilustracji Pap test.Referencje

Następujący dobrze znani cytologowie używają Szalay Cyto-szpatułki od lat. Lista nie jest kompletna.
Dr. G. Breitenecker, Wien
Dr. J. L. L'Eplattenier, Zürich
Dr. H. Flenker, Bremerhafen
Dr. J. Jenny, Zürich (verstorben am 23.12.2003)
Dr. J. Obwegeser, Zürich
Dr. U. Schenck, München
Dr. V. Schneider, Freiburg
Dr. L. Szalay, Gyor Cervical Pathology Colposcopy and Cytology


Motywy opracowania narzędzia Szlay Cyto-szpatułka

 • Przedruk z książki autorstwa dr Szalay: CYTOLOGY OF THE UTERINE (CYTOLOGIA MACICY)
 • Przez ostatnich kilka dekad nie stworzono powszechnie przyjętej metody pobierania wymazów. Wynika to z faktu, że żadna dotąd opracowana metoda nie gwarantowała 100% wykrywalności raka szyjki macicy ani objawów go zwiastujących.
 • W Stanach Zjednoczonych i Europie popularne są różne szpatułki oparte na szpatułce Ayre. Jednak żadna ze szpatułek nie gwarantowała pożądanego efektu diagnostycznego.
 • Badanie zmian histopatologicznych w szyjce macicy ukazuje te anomalie i czynniki, które przeszkadzają albo wręcz zapobiegają dokładnemu pobieraniu próbek.


 1. ANOMALIE WEWNĄTRZSZYJKOWE
  • Ginekolog wizualnie bada pochwową część szyjki macicy. Wiele zmian może zostać zlokalizowanych przez kolposkopię ale duża część wewnętrznej części szyjki macicy jest poza zasięgiem kolposkopii.
  • Pobieranie wymazu aplikatorem zakończonym tamponem z bawełny z wewnętrznej części szyjki macicy jest możliwe tylko kiedy średnica zewnętrznego ujścia i kanału szyjki macicy pozwalają na jego przejście. Podczas ostatnich dwóch dekad szeroką akceptację zyskała lokalnie niszcząca terapia uszkodzeń śródnabłonkowych wewnętrznej części szyjki macicy ( elektrokoagulacja, diatermie, krioterapia i terapia laserowa). Częściowo jako konsekwencja takich działań połączenie płaskokomórkowego-walcowatokomórkowego, które pełni doniosłą rolę w genezie raka szyjki macicy, ulegało często przemieszczaniu w kanale, jak ma to miejsce u kobiet po okresie menopauzy.
  • Piętnaście do dwudziestu procent uszkodzeń śródnabłonkowych znajduje się po wewnętrznej stronie szyjki macicy.Ani kolposkopia, ani , ani tradycyjne metody pobierania próbek przez cytologów nie zapewniają wczesnego i dokładnego wykrycia zmian. Ta „anatomiczna topografia” jest jedną z przyczyn dlaczego występowały przypadki, dla których pomimo regularnego corocznego badania kolposkopowego, cytologicznych i ginekologicznych badań przesiewowych (screening) rak szyjki macicy zdiagnozowany został późno. Przywoływanie jako wyjaśnienia krótkiego (raptownego) czasu przejścia guza nie zawsze jest wiarygodne, jako że w takich przypadkach badania przesiewowe śluzu z wnętrza szyjki macicy obarczone były błędami. (Rys. 1 – 3: rak wnętrza szyjki macicy in situ. Rys. 4-6: Mikroinwazyjne i inwazyjne postaci raka wnętrza szyjki macicy).
 2. POWIERZCHOWNE ZMIANY NABŁONKA UTRUDNIAJĄCE POBIERANIE REPREZENTATYWNYCH PRÓBEK
  • Hiperkeratoza (nadmierne rogowacenie).
   Pobieranie próbek tradycyjnymi w cytologii metodami dawało w wyniku wymazy złożone z komórek złuszczanych z wierzchniej warstwy nabłonka.
   W niektórych przypadkach zmian chorobowych o wysokiej łuskowatości śródnabłonka oraz raka inwazyjnego specyficzne plamy (przebarwienia) (Krutsay) ujawniały keratynizację warstwy wierzchniej która mogła tworzyć grube płytki hiperkeratotyczne. Zapobiegały one nie tylko spontanicznemu złuszczaniu się leżących pod nimi komórek neoplastycznych, lecz także tworzyły barierę, przez którą nie mógł przejść zakończony bawełnianym tamponem aplikator, a więc pobranie komórek neoplastycznych było niemożliwe.
  • Parakeratoza (rogowacenie niepełne)
   W wielu przypadkach warstwa wierzchnia zmiana chorobowa łuski śródnabłonka ma charakter parakeratoityczny. Chociaż komórki takie złuszczają się, głębiej położone komórki neoplastyczne nie zostają ujawnione w wymazie.
  • Nekroza (martwica)
   W przypadku raków inwazyjnych wymiana metaboliczna oraz dostarczanie krwi w warstwie powierzchniowej mają charakter przedpróchniczy. Powoduje to znaczna degenerację komórek i martwicę. Powłoka nekrotyczna powoduje niemożność przebadania leżących głębiej komórek neoplastycznych. Stąd relatywnie częste fałszywe diagnozy negatywne w przypadkach raka inwazyjnego. Gruczalokoraki są nawet bardziej podatne na szybka autolizę i martwicę aniżeli rak komórek łuskowatych. Powierzchnia gruczolakoraka szyjki macicy rozwijającego się zwykle w jej kanale, ma tendencję do martwicy i jest zakryta przez śluz. To właśnie stanowi wyjaśnienie niezbyt częstego wykrywania gruczolakoraka szyjki macicy, który zwykle powstaje w jej kanale, oraz wczesnych gruczalakoraków inwazyjnych in situ.
 3. CHOROBOWE ZMIANY KOMÓREK NEOPLASTYCZNYCH ZAKRYTE PRZEZ NORMALNY NABŁONEK
  • Zewnętrzny nabłonek przykrywający polipy szyjki macicy może być normalny podczas gdy gruczoły (węzły chłonne) leżące pod nim ulec mogły transformacji neoplastycznej. Z reguły w przypadkach takich normalne jest spontaniczne złuszczanie się komórek.
  • Guzy metastatyczne i nie nabłonkowe (takie jak mięśniaki) mogą zostać wykryte metodami cytologicznymi tylko wówczas, gdy rozrastają się i przerywają pokrywający je nabłonek łuskowaty lub walcowaty.
 4. RODZAJE SZPATUŁEK
  Autor tego atlasu doświadczył też kilkakrotnie frustracji w wyniku uzyskania fałszywych negatywnych wyników z pobranego wymazu.To stało się motywacją dla opracowania ulepszonej szpatułki do pobierania wymazów.
  Projekt nowego rodzaju szpatułki w kilku aspektach różni się od dotąd stosowanych:
  • Powierzchnia pochwowej części szyjki macicy oraz średnica i długość kanału szyjki macicy są inne u nieródek a inne u kobiet które rodziły. Z tego względu zaprojektowano różnorodne szpatułki tak by wymiary i kształt szpatułki można było dostosować do indywidualnego przypadku.
  • Ponieważ spontanicznie złuszczające się komórki nie zawsze są reprezentatywne dla całokształtu zmiany chorobowej, zszorstkowanie powierzchni każdej szpatułki (patrz zdjęcie) pozwala na usunięcie warstw nadmiernie i częściowo zrogowaciałych oraz martwiczych nabłonka oraz pobranie leżących pod nimi komórek neoplastycznych.
  • Wydłużony "języczek" szpatułki zapewnia odpowiednie skrobanie kanału wewnętrznego szyjki macicy.


Linki do tego tematu

Design by: www.diablodesign.eu